Adgang til LoppeCentrum.dk

Vi garanterer ikke uafbrudt, kontinuerlig adgang til LoppeCentrum's tjenester. Du anerkender, at LoppeCentrum's tjenester af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at vi ikke kan gøres ansvarlige for manglende adgang.