LoppeCentrum's rolle

LoppeCentrum har som udgangspunkt ingen part i handler på sitet. Dog kan vi i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger. Hvis det måtte ske vil det klart fremgå af handlen.

I alle andre tilfælde stiller LoppeCentrum udelukkende de tekniske hjælpemidler til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse af handlerne. Her er vi hverken sælger eller leverandør af de varer, der er anført i noteringerne og er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for dig, der sælger varer eller tjenester.

LoppeCentrum er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for din eller andre medlemmers adfærd eller for de varer, som udbydes til salg ­ uanset om der er tale om handler mellem private eller mellem privat og erhvervsdrivende.

LoppeCentrum har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller tjenesterne, for hvorvidt noteringerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt du som sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt du, hvis du byder, har vilje og evne til at betale derfor.

LoppeCentrum undersøger ikke på forhånd noteringerne eller de omfattede varer. Ligeledes kan LoppeCentrum ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handlerne.

Selvom det er forbudt, kan der være nogle medlemmer, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til denne aftale. Du bør derfor udvise en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i handlerne ­ hvad enten du er sælger eller køber ­ som når du indgår lignende handler uden for Internettet.